AED reanimatie cursus

“STEENBERGEN HARTVEILIG”

Daarom kan elke inwoner van de gemeente Steenbergen of omstreken bij onze vereniging de cursus Reanimatie/AED training en bediening volgen.

Het is in ieders belang om zo snel en adequaat mogelijk te kunnen handelen.

Immers; iedere minuut telt.

 

Cursusavonden:     Maandagavond

Lestijden:                 19:00 – 22:00

Onderwerpen         –    Reanimeren

        • Gebruik verschillende type AED’s
        • Oefeningen op de reanimatiepop

Cursusgeld:              € 37,50 per cursist

Opgeven via:            leden@EHBOverenigingsteenbergen.nl

 

Veel zorgverzekeraars vergoeden deze cursus uit de aanvullende verzekering.